Vertalen

Vertalen is een professie die meer vraagt dan de gemiddelde kennis van twee talen. Veel vertalingen betreffen specifieke, vaktechnische onderwerpen. Voor een optimaal resultaat is vaak een vruchtbare samenwerking tussen de vertaler en een deskundige op dat betreffende gebied (en soms ook met de opdrachtgever) nodig. Vertaalbureau Praha beschikt over de juiste contacten met deskundigen. Vanzelfsprekend zijn deze consultaties in de prijs inbegrepen.

Tsjechisch Vertaalbureau Praha heeft een ruime ervaring in het leveren van beëdigde vertalingen van officiële documenten zoals trouw- en geboorteaktes, overeenkomsten, verklaringen, rechterlijke uitspraken, contracten, certificaten, brochures en (technische) handleidingen. 

Taalcombinaties:

  • Tsjechisch <-> Nederlands v.v.
  • Slowaaks <-> Nederlands v.v.
  •  Pools <-> Nederlands v.v.

Behalve uit het Nederlands levert Vertaalbureau Praha ook naar de genoemde talen uit het Engels en Duits.

Op navraag kunnen ook vertalingen uit en naar het Hongaars, Sloveens, Roemeens en Russisch worden geleverd. 

 

 

Tolken

Een tolk vervult een vertrouwenspositie tussen de opdrachtgever en diens gesprekspartner. Deze tolk heeft kennis van beide culturen. Deze kennis kan positief bijdragen aan wederzijds begrip tussen de gesprekspartners.

Behalve voor justitie en politie tolkt Jarka van Unnik regelmatig voor bedrijven en instanties die banden met Tsjechië of Slowakije hebben. Inmiddels is het tolken van VCA-cursussen en -examens haar specialiteit.

Vertaalbureau Praha biedt ook telefonische tolkdiensten aan die snel en correct worden uitgevoerd.  De openingstoespraak van Václav Havel, de voormalige president van Tsjechië, in het Drents museum.